foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Podwaliny powszechnej szkoły podstawowej w Bogdaju tworzyły szkoła ewangelicka oraz szkoła katolicka.

Pierwsze informacje o szkole ewangelickiej pochodzą z 1866 r, kiedy to na podstawie akt szkolnych przedstawiono na łamach ,,Neuer Schlesischer Schulbote” historie szkoły ewangelickiej w Bogdaju sięgającą tylko do roku 1818.

Szkoła katolicka istniała w Bogdaju przed 1849 rokiem. Na podstawie nielicznych źródeł wiadomo, że uczęszczały do niej również dzieci z Młynika. W 1879 r. dokonano kapitalnego remontu szkoły, dobudowując piętro.

Po I wojnie światowej  nie wznawiano już zajęć w szkole ewangelickiej. Wszystkie dzieci z Bogdaju, niezależnie od wyznania uczęszczały do wspólnej szkoły powszechnej.

Zorganizowanie szkolnictwa w tym okresie napotykało na poważne problemy z uwagi na brak nauczycieli. Dodatkowym utrudnieniem, szczególnie w przypadku szkół ewangelickich, było stanowisko władz państwowych, iż językiem nauczania w szkołach mógł być wyłącznie język polski. Brak kroniki okresu międzywojennego uniemożliwia dokładne prześledzenie historii Szkoły Powszechnej w Bogdaju. Można się jednak domyślać, że likwidacja szkoły ewangelickiej i przeniesienie jej uczniów do wspólnej szkoły, pod opiekę polskich nauczycieli mogło początkowo wywoływać opory dzieci i ich rodziców.

Uczniowie wyznania ewangelickiego zamieszkujący w  Smugach uczęszczali najpierw do szkoły w Młyniku, a od 4 sierpnia 1925 roku przeniesieni zostali ostatecznie do Bogdaju.

Z pierwszych nauczycieli uczących w szkole w Bogdaju znane są nazwiska ewangelika Matysa i katolika Albina Ratajskiego, który zasłynął utworzeniem Koła Śpiewu pod wezwaniem św, Cecylii. Przed 1939 r  ostatnim przedwojennym kierownikiem był Hubert Kabza. Po odzyskaniu niepodległości kierownictwo szkoły powierzono ponownie Hubertowi Kabzie, a w 1948 r zastąpił go nauczyciel Kazimierz Światły.

W 1949 r w sześciu klasach uczyło się 125 uczniów. Rok później, już do siedmiu klas, uczęszczało 145 dzieci. W drugiej połowie lat 50. kierownikiem szkoły pozostawał Stanisław Mertka. Zamieszkiwał on, podobnie jak nauczycielka Pelagia Drabant, w budynku szkolnym. Dwaj pozostali ówcześni nauczyciele: Fr. Hęćka i Henryk Gratzka posiadali swoje własne mieszkania w Młyniku. Zatrudniona w 1959 r. Nauczycielka Urszula Szatkowska zajęła mieszkanie w budynku szkolnym nr 2 ( w dawnej szkole ewangelickiej).

W 1960 r w siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Bogdaju 155 uczniów uczyło 5 nauczycieli.

Od 1962 r. na okres dziesięcioletni obowiązki kierownika szkoły przejął Henryk Gratzka. Uczniowie angażowali się do aktywnego członkowstwa w ZHP i TPPR. W 1964r . statystyki szkolne podawały, że na każde ze 164 dzieci przypadało średnio 19 książek ze szkolnej biblioteki. Księgozbiór liczył wtedy 3000 woluminów.

Od 1967 r. zgodnie z przyjętą w 1961 r. reformą szkolnictwa, wprowadzono w szkole nauczanie 8-klasowe.. W 1969r. w ośmiu klasach uczyło się 172 uczniów.

Od 1980r. przez okres 5 lat dyrektorem szkoły pozostawał Henryk Zawidzki. W 1982 r współpracowało z nim dziewięciu nauczycieli: Janina Karp, Małgorzata Kot, Barbara Stekiel, Anna Cierpka, Krystyna Grefling, Danuta Karolewska,, Ewa Łakoma oraz Franciszek Hęćka.

W 1985 r. obowiązki dyrektora  szkoły przejęła Krystyna Grefling. Za  sprawą jej pasji i aktywności społecznej zrodził się pomysł budowy nowej szkoły. Powołała w tym celu Społeczny Komitet Pomocy Szkoły, który gromadził środki finansowe pozyskiwane od mieszkańców okolicznych wsi, rad sołeckich, zakładów pracy, kadry nauczycielskiej , ze sprzedaży cegiełek i urządzanych zabaw tanecznych. Ze środków tych opłacono pełną dokumentację dotyczącą rozbudowy szkoły oraz zakupiono część materiałów budowlanych.

We wrześniu 1991 r., po złożeniu rezygnacji przez K. Grefling, stanowisko dyrektora szkoły objął Ireneusz Siedlecki. Kontynuował zamierzenia swojej poprzedniczki w zakresie budowy nowej szkoły, przy czym zmianie uległ sam projekt budowlany. Nową szkołę ukończono i oddano do użytku w 1999r. Olbrzymi wkład w jej budowę wnieśli okoliczni mieszkańcy, a przede wszystkim ZZGNiG w Zielonej Górze- Kopalnia Bogdaj-Uciechów z jej kierownikiem Janem Klimkiem.

W kwietniu 2007 r dyrektorem szkoły została p. Beata Adamczyk, a we wrześniu 2017r. p. Justyna Rasiak.

Opracowano na podstawie  ,,Bogdaj, Młynik-szkic monograficzny” autorstwa Jacka Światłego

Komunikaty

Zebranie 1/2020/2021

Zmiana terminu zebrania!

Dnia 15 września 2020r. (wtorek)

o godz. 16.00

odbędzie się zebranie

z rodzicami.

Prosimy rodziców,

aby stosowali się

w szkole

do ustalonych zasad:

dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką.

Zapraszamy!

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy