foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Ramowy rozkład dnia

8:00 – 8:40

- Schodzenie się dzieci

- Indywidualne kontakty z dziećmi i ich rodzicami

- Zabawy dowolne wg zainteresowań, podejmowane z inicjatywy dzieci

- Zestaw ćwiczeń porannych

- Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

- Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne

8:40 – 9:30

- Śniadanie – kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole

- Czynności higieniczne i samoobsługowe

- Odpoczynek - leżakowanie na dywanie

- Zabawy integrujące grupę, zabawy orientacyjno - porządkowe

9:30 – 10:30

- Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub plenerze, rozwijające różne formy aktywności dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym - realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

- Dzieci 3, 4- latki zabawy swobodne dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela

- Zajęcia z języka angielskiego (wtorek: 7:30 - 8:00, czwartek: 11:30 - 12:00)

10:30 – 11:20

- Czynności samoobsługowe w łazience i w szatni. Przygotowanie do pobytu na powietrzu,

- Zabawy na świeżym powietrzu, placu zabaw, obserwacje przyrodnicze – spacery, wycieczki lub zabawy ruchowe

- Różne formy pracy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci

11:20 – 12:00

- Czynności higieniczno – porządkowe

- Obiad – sprawne posługiwanie się sztućcami, kultura spożywania posiłku

12:00 – 13:00

- Relaksacja, bajkoterapia, słuchanie bajek i muzyki, gry i zabawy językowe

- Zabawy dydaktyczne doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności z wykorzystaniem technologii komputerowej, gry towarzyskie, planszowe, zabawy w kacikach zainteresowań

- Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i z przedszkolakami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wspomaganie i korygowanie rozwoju

- Czynności porządkowe- troska o ład i porządek w otoczeniu

- Rozchodzenie się dzieci do domów.

Komunikaty

Zebranie 1/2020/2021

Zmiana terminu zebrania!

Dnia 15 września 2020r. (wtorek)

o godz. 16.00

odbędzie się zebranie

z rodzicami.

Prosimy rodziców,

aby stosowali się

w szkole

do ustalonych zasad:

dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką.

Zapraszamy!

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy